03 December 2015

Хулгайн нефть

ОХУ-ын БХЯ-ны брифинг. Туркуудыг хөршүүдийнхээ нефтийг хулгайлж, террористуудыг санхүүжүүлж байна гэж шууд буруутгаж байна.

No comments:

Post a Comment