10 December 2015

1560%

Чарльз Данбэр Бёрджесс Кинг – Либерийн ерөнхийлөгч (1920-1930).
1927 оны сонгуулиар 234 000 санал авч ялалт байгуулсан. Гол нь Либерт тухайн үед 15 000 бүртгэлтэй сонгогч байсан юм.

No comments:

Post a Comment