25 December 2015

30 мөнгөн зоос

Франц, Ланлевилларе дахь Гэгээн Себастьяны сүм. XV зууны фреска. Иуда мөнгөө тоолж авч байгааг дүрсэлж:
Өнөөдрийн ханшаар Иуда Христийг худалдсан 30 мөнгөн зоос хэд орчим доллар болох вэ? Тодорхой хариулахад бэрх л дэ. Эртний мөнгийг өнөөгийн валютын захтай жиших боломж бага, гэхдээ худалдан авах чадамжаар нь барагцаалж харьцуулж болно. Тухайлбал: зоосонд агуулагдаж байсан үнэт металлын хэмжээг тооцож болох юм. 1 зоосонд 15 орчим грамм мөнгө байсан гэхлээр нийтдээ 450 грамм. Одоогийн ханшаар 200 орчим доллар юмуу да. Өөр нэг жишиж болох арга - хөдөлмөрийн хөлсөөр. Тухайн үед хамгийн муу хар бор ажил хийдэг хүн өдөрт 1/4 мөнгөн зоосны хөлс авдаг байсан. Израилд одоо өдрийн цалингийн доод хэмжээ 200 шекель буюу 50 ногоон. Ингэж тооцвол 30 мөнгөн зоос нь 6000 ам. доллар болж байгаа юм.
Анд нөхдөө $6000-оос бага мөнгөөр бол сэтгэл санааны хямрал амсалгүй худалдчихаж болох л юм байна, Христээс илүү үнэ хүрнэ гэж юу байхав, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment