19 December 2009

News

2009.12.19 12:37
Still alive...

UPD 2009.12.19 13:11
Аймгийхантай хийсэн баяр сайхан боллоо. River sounds ер нь жаахан муудаж дэ, хөөрхий. Гол нь эрэгтэй 00 нь засвартай, эмэгтэйгийн 3 кабин нь ачааллаа дийлэхгүй наасан.

No comments:

Post a Comment