08 October 2015

X.07

Өнөөдөр сайн найзын маань төрсөн өдөр байв.
Өмнөх мэндчилгээнүүд он оноор: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014 онд яагаад ч юм алга.
Өглөө утсаар ярьсан. Хотод амьдардаггүй болохоор уулзах боломж байсангүй. 10 сард найзуудаас 2-ынх нь төрсөн өдөр болдог юм. Товарищыг хот орж ирэхлээр нь нийлүүлж тэмдэглэнгээ бяцхан салхинд гарч мах шарж барихаар тохирцгоосон ухаантай. Тэр өөдтэй зүйл болохгүй ээ, хэ-хэ.

No comments:

Post a Comment