Wednesday, October 14, 2015

Гоёл

Эхний зураг дээр бүрэн аз жаргалаар гийсэн царай байна дө. Нэг бодлын амарч юм шиг, илүү дутуу зүйлд санаа зовохгүй.

No comments:

Post a Comment