Saturday, October 3, 2015

Хайрцгийн дизайны ялгаа

Нэгэн байгууллагын цайны ширээн дээр нь олж харсан хоёр хайрцаг.
Уг нь адилхан л картонон цаасан хайрцагууд. Гэхдээ энэ зурагнаас барууны болон манай дизайн ямар түвшинд байгааг харж болно.

No comments:

Post a Comment