14 October 2015

Plica semilunaris

Нүдний угийг сайн харах юм бол Plica semilunaris гэж нэрлэгдэх хөндлөн хуниас бий.
Энэ нь үндсэндээ гурав дахь зовхины үлдэгдэл байгаа юм. Ийм зовхи шувуу, мөлхөгч, загсанд их тохиолдохоос гадна зарим ууттан сүүн тэжээлтнүүдэд ч бий.

No comments:

Post a Comment