29 October 2015

Сон смешного человека

Ф. М. Достоевскийн өгүүллэгээр хийсэн Александр Петровын уран бүтээл. Шилэн дээр зурах техник.

No comments:

Post a Comment