15 April 2015

War Thunder

Би энэ тоглоомыг тоглож үзээгүй. Санамсаргүй сурталчилгаа нь таарлаа. Реклам гэхэд сайн хийсэн байна шүү.

No comments:

Post a Comment