09 April 2015

Ирсэн мэдээнээс

Ойрын 2 өдөр ажил их, зав бага байлаа. Тэр хооронд уншигчаас захидал ирж. Текст:
сайн байна уу
төсөөтөй логоны нэгэн хувилбар
Хавсаргасан файл:

No comments:

Post a Comment