19 April 2015

Хэвлэлийн хуудаснаа

Өдрийн сонин.
Сурталчилгаа: Ялалтын баярт зориулсан Итгэлт хамбын аялал.
Үйл явдал: Шинэ үг - буйлдинг.
УИХ-ын мэдээ.
ЗГ-ын мэдээ.
Эрүүгийн нөхцөл байдал.
Цэвэр усны шошго дээр өөрийнхөө гэгээн төрхийг хэвлүүлж нэрээ мөнхөлсөн аймгийн засаг даргын тухай мэдээлэл энд орж ирэх ёстой байсан боловч сонинг нь хайгаад олсонгүй, хаягдсан бололтой.

No comments:

Post a Comment