05 April 2015

Milenio

Зөөврийн HDD дүүрэх гээд сандаргаад байдаг. Сая хуучны файлуудаас хэрэггүй гэж үзсэнээ хайр гамгүй устгалаа. Тэгсэн дунд нь нэг хавтсанд ийм зүйл явж байх юм. Бараг арван жилийн өмнөх файл дундаас олдсон сурталчилгаа.

No comments:

Post a Comment