01 September 2014

Бичиг бичээс

Энд тэнд бичээтэй байсан үг үсгийн цуглуулга.
КТМС-ийн лекцийн танхим. Оюутнууд өөрчлөгдөөгүй нь илэрхий.
13-р хороолол. Гоё нэртэй компаниуд нэг дор. 
15-р хороолол. Дэ плейс.
Зурагтын дэлгэц. ДАШТ-ын үеэр ETV бусдыг хаасан байдал.
Дуусгаж амжаагүй сэтгэлийн үгс.
Царап.
Баянхонгор хотын хүнсний зах. Нэг гартаа тоосго, нөгөө гартаа талх барьсан лого. Компаний үйл ажиллагааны чиглэлүүд гэдэг нь тодорхой. Талх нь сайхан амттай байсныг дурдах нь зөв. Тоосгыг нь хэлж мэдэхгүй - амсаагүй. 
Пункер.
Мемори плаш.

1 comment: