01 September 2014

Эрдмийн баяр

Зээг. Эрдэм номын баяр болж буйг тохиолдуулаад хаврын хэдэн фото оруулчихъя.
Бага охины "Үсэглэлийн баяр" дээр дарагдсан зурагнууд байгаа юм. 
Манайх ингээд 100% бичиг үсэг тайлагдсан гэр бүл болсон юм.
Хүүхдүүдийн уран бүтээлээс.
Харин энэ - зураг.

No comments:

Post a Comment