12 June 2014

RetroCamera

RetroCamera нэртэй гар утасны прог бий. Би дээр хальт дурдаж байсан (нэг, хоёр).
Хорооллын хуучин байрны зураг түүх болон үлдэж.

No comments:

Post a Comment