Monday, June 9, 2014

Дифференциал хэрхэн ажилладаг вэ

Уншигчидын (эрэгтэйчүүдэд илүү хамааралтай) танин мэдэхүйд.

No comments:

Post a Comment