29 June 2014

Street design

Доорх линкээр ороод Нью-Йорк хотын гудамжны дизайны мануалыг татаж аваад сонирхоорой.
http://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/streetdesignmanual.shtml
Энэхүү гарын авлагыг гүйлгэж харснаар та бусад хотууд гудамж талбайнхаа өнгө үзэмж, тохижилтод яаж ханддаг тухай тодорхой ойлголттой болно. Бүх зүйл нь тодорхой: тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрлийн шон, автобусны буудал, нийтийн 00, хучилтын материал г.м.

No comments:

Post a Comment