27 June 2014

BW

1917 он. Үндэсний гвардийн Нью-Йоркийн явган цэргийн 369 дугаар хороо. Дэлхийн нэгдүгээр дайнд оролцсон анхны хар арьстнуудаас бүрдсэн нэгж.
1863 он. Лондонгийн метро.
1941 он. Гиммлер норвеги хөгжимчнийг сонсож буй байдал.
1948 он. Дэлгүүрийн үзмэрт байрлах зурагтыг хүүхэд анх харав.
2014 он. Бразил. 1959 он.
1975 он. East Harlem. Нэг фотонд дүүргийн амьдрал тэр чигээрээ багтаж.
1918 он. Мөс хүргэх үйлчилгээ.

No comments:

Post a Comment