08 June 2014

Film noir

Нуар жанрын киноны нэгдүгээр дүрэм: гол дүрд "өнгөрсөн түүхтэй" эмэгтэй, "ямар ч ирээдүйгүй" эрэгтэй байх ёстой.

No comments:

Post a Comment