27 June 2014

Нарны эрчим хүч

Герман, Европ болон бүх дэлхийг эрчим хүчээр хангахын тулд Сахарын цөл дахь ийм хэмжээний талбайг нарны батарейгаар дүүргэхэд хангалттай.

No comments:

Post a Comment