08 January 2011

Сурталчилгааны цаг

Гоё сурталчилгаа: http://www.youtube.com/tippexperience
Санаандаа орсон үгнүүдээ бичээд байгаарай, татаана.

No comments:

Post a Comment