14 January 2011

Хойноос ирээд хот манайх

Энэ нөхөр тэгээд Англид амьдарч, номлоод байгаа юм шүү дэ.

No comments:

Post a Comment