20 January 2011

Ярианы бичлэг

Өнгөрсөн оны 4 сард Смоленскд Польшийн төрийн удирдлага онгоцны ослоор үгүй болсон.
Хар хайрцагны бичлэгийг бүхлээр нь нийтэлсэн байна (стенограмма):
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/files/tu154m_101/open_micr.pdf
Онцгой нөхцөл байдал үүсхэд хүн яадаг вэ? Удахгүй дууслаа гэдгийн эд эс болгоноороо мэдэрлээ. Яах вэ? "Бурхан минь, нүгэлт намайгаа өршөө" гэхгүй. "Ээ 3,14z!" гэж уулга алддаг юм. Нисгэгчид осолдохынхоо өмнөхөн тувт хараасан байгаа нь ойлгомжтой, газар дээрх диспетчерүүд зогсоо зайгүй хараал урсгаж буйг харж болно (сүүлийн 2 хуудас).

1 comment: