04 January 2011

Сплин - Письмо

Өнгөрсөн оны уран бүтээл. Үг нь гоё юм.

No comments:

Post a Comment