Monday, January 2, 2017

Selection

Эртний Грек болон Ромд гөлөг сонгох арга байж. Бүх гөлөгнүүдийг бөөгнөрүүлж байгаад тойруулж тос асгаад шатааж орхидог. Эх нь үрээ аврахаар галруу харайж орж нэг нэгээр нь зууж гарч ирдэг гэнэ. Хамгийн түрүүнд аврагдсан гөлөг хамгийн сайн нь. Манайд "цээжний гөлөг" хэмээх ойлголт байдаг, төстэй л юм.

No comments:

Post a Comment