09 January 2017

Дуу гуйвуулалт

ВИА Гра болон Меладзегийн дуулсан "Притяженья больше нет" нэртэй дуу бий. Зурагт радиогоор нэг хэсэг их цацагдаж байсан, ихэнх нь сонссон байх учиртай.
Сонсоогүй бол: https://soundcloud.com/mauro-mandrelli/z6y7jdxeoqsw#t=0:00
Хараагүй бол: https://youtu.be/vehg6skYn9w

Дууны дахилтад: Сто шагов назад, тихо на пальцах гэсэн мөр бий.
Үүнийг юу гэж гуйвуулдаг вэ гэвэл: Стоша говнозад Тихона пальцем.
Тайлбаргүй...

No comments:

Post a Comment