19 July 2016

Зааны тугалын аялал

Хүүхэд нь хайртай тоглоомоо гээхээр нь аав ээж нь тоглоомыг нь аялалд явсан гэж хэлсэн байна. Гэр бүлийн найз нь интернэтэд хүмүүсээс туслалцаа гуйж. Алга болсон тоглоом:
Үр дүн нь:

No comments:

Post a Comment