15 July 2016

Робот хөгжүүлэлт

Робот зохиох уралдаан тэмцээн олон байдаг (жишээ нь: Робокон). Роботод биелүүлэхээр өгдөг бодлого даалгаврууд нь уйтгартай санагддаг. Тухайлбал: тениссийн бөмбөг түүх г.м. Жинхэнэ бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхийн тулд роботын халз тулаан зохион байгуулах нь зүйтэй.

No comments:

Post a Comment