27 July 2016

АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгууль

Нэр дэвшигчид албан ёсоор батлагдаж. 11-р сарын 8-ны өдөр далайн чанд дахь "3 дахь хөршийн хувьд" хэцүүхэн сонголт хийх шаардлага тулгарах нь.

No comments:

Post a Comment