21 July 2016

Таслал

Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган! гэдэг шиг явдал болж өчигдөр, хэ-хэ. За тэр яахав, сэдвээс гажиж байна.
Таслал хаана тавигдахаас текстийн утга өөрчлөгддөг. Орос хэлэнд нэг өгүүлбэрийн жишээн дээр үүнийг тайлбарлах нь элбэг, тухайлбал: Жить нельзя сдохнуть - где ставить запятую? Таслал хаана тавигдсанаас шалтгаалж эсрэг тэсрэг 2 утгатай болно л до:
1. Жить, нельзя сдохнуть. - Амьдрах юм шүү, амьсгал хурааж болохгүй.
2. Жить нельзя, сдохнуть. - Амьдрах арга алга, үхэж далд оръё.

No comments:

Post a Comment