21 July 2016

Земфира - Печаль (Кино cover)

Дуу харьцуулалт.

Хуучин орос босстойгоо сайн хусаад орж ирлээ ;-) Оросуудын нэг таалагддаг зан нь - шударга, бодсоноо л арын санаагүй хэлдэг. Манай дебилүүд Эрдэнэтийг яачихваа гэхэд нь "Бандан тас найзаа, одоогоор хувийн өмч, удахгүй улсынх болно" л гэлээ.

No comments:

Post a Comment