30 September 2016

Reporters sans frontières

"Хил хязгааргүй эмч нар" гэдэг Олон улсын төрийн бус байдаг шиг "Хил хязгааргүй сурвалжлагч нар" гэж бас бий (reporter-ыг сурвалжлагч гэж ерөнхийлөх нь буруу л байх). Тус байгууллагын реклам өвөрмөц: 
Найзууд зүгээр плакат гаргаад тогтохгүй гудамжны сурталчилгаа хүртэл хийгээд амжсан.

No comments:

Post a Comment