26 September 2016

Roma Street Parkland. Part 2

Цувралын эхний дугаар: click!
Энэ удаагийн сэдэв - мөлхөгч болон шувууд (нэмэх нь ганц сүүн тэжээлтэн).
Тус паркад хэвлээр явагч элбэгээс элбэг.
Том жижиг, өргөн нарийн - бүх төрлөөрөө.
Усанд хүртэл сэлээд байж байх юм.
Зарим нь усны захаар нарлаад хэвтэж байх жишээний.
Ер нь хаана л бол хаана гүрвэлтэй газар байв.
Шувуу гүрвэлийг бодохноо харьцангуй цөөхөн.
Урд нь харагдаагүй төрөл зүйл байх чинь.
Нуурандаа нугастай.
За тэгээд төгсгөлд амалсан ёсоор ганц сүүн тэжээлтэн.

No comments:

Post a Comment