02 September 2016

Хөдөлгөөн

Дэлхийгээс гаригуудын хөдөлгөөнийг ажиглавал гарах траекториуд.

No comments:

Post a Comment