Saturday, September 17, 2016

Схема московского метро 3.0

Цувралын өмнөх дугаарууд:
1. 2010 он. 1 дахь хувилбар.
2. 2013 он. 2 дахь хувилбар.

Москва 2 дахь (төмөр замын) кольцотой болсныг анзаарав уу?
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.artlebedev.ru/metro/map3/

No comments:

Post a Comment