08 September 2016

Зөвлөлтийн эмч нарын тусламж

БНМАУ-ын Засгийн газрын хүсэлтийн дагуу 1926-1938 онд ЗХУ-ын эмч, эрүүл ахуйч, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд анх удаа манайд ирж ажилласан түүхтэй. Энд 1920-50 оны фотозурагнуудыг оруулав.

No comments:

Post a Comment