27 September 2016

Зугаалганд гарлаа

Хоёр өдөр байхгүй байх нь. Gold Coast, цаашлаад Springbrook National Park-руу зугаалганд гарлаа. Талдаа 120 орчим км юмуу да.

No comments:

Post a Comment