18 September 2016

Хэвлэлийн хуудаснаа

Шуудангийн хайрцган дээр сонин байнга тавигддаг. Мөн дэлгүүр хоршооны гадна сонин сэтгүүл элбэг. Заримдаа авч сонирхоноо:
Queensland мужид хуулиар хориглогдоогүй болохоор ийм төрлийн зар сонинд байх нь хэвийн үзэгдэл:

No comments:

Post a Comment