14 May 2014

Оригами

Хүү оригамигаар проф болж байх шиг байна.
Тэр цаана хэвтэж буй ном их хэрэг болж байгаа.
Оригамитай холбоотой өмнөх дугаарууд: нэг, хоёр, гурав.

No comments:

Post a Comment