Thursday, May 29, 2014

Хоёр цомог

Сүүлд гарсан хөгжмийн цомогнуудаас анхааралд өртсөн нь:
1. Coldplay - Ghost Stories.
2. ДДТ - Прозрачный.
Аль аль нь сайн цомог, гэхдээ ДДТ-гийнх илүү таалагдаад байгаа. Иймэрхүү уран бүтээлүүд орсон байгаа.

No comments:

Post a Comment