18 May 2014

Desireless‎ - Qui Sommes Nous

Тухайн үед үс засалт нь их л өвөрмөц, бараг этгээд санагддаг байж билээ надад. 25 жилийн дараа сахалтай хүүхэн (хүүхэн ч гэж трансвестит) тэмцээнд түрүүлэхийг хараад гайхахгүй гэж хэний толгойд ч орох билээ.

No comments:

Post a Comment