02 June 2016

Bob Dylan - Mr. Tambourine Man

1964 оны бичлэг. Боб Дилан ямарч залуу байсан юм. Саяхан, хэдэн өдрийн өмнө мань эрийг 75 нас хүрч буй тухай мэдээлэл уншсан юм байна.

No comments:

Post a Comment