06 June 2016

Ленинград - В Питере - пить

UPD 2016.06.06 21:17
Клип хийгдсэн явц нийтлэгдэж.


2016.05.01 13:42
Залгуулаад - Шнуров. Ленинград хамтлагийн уран бүтээлийн ерөнхий чиг хандлага тус клипээр тод томруун харагдаж байна.

No comments:

Post a Comment