05 June 2016

Үнэгүй эрчим хүч


Чили улсад эрчим хүчний үнэ тэг болоод дарааллан 113 өдөр болж байна. Учир нь нарны эрчим хүчийг тус улс маш сайн ашигладаг, нэмэх нь цаг агаар нь таатай, жилд нартай өдөр олон байдаг. Тиймээс үйлдвэрлэж буй эрчим хүч нь хэрэгцээгээ давчихаж буй хэрэг. Хэрэглэгчид нь одоо цахилгааны төлбөр төлөхгүй байгаа гэсэн үг. Энэ нь Чилийн хувьд шинэлэг үзэгдэл биш. Өнгөрсөн жил ижил байдал үүсч 192 хоног цахилгааны өртөг 0 болсон. Энэ жил нодинонгийн рекорд эвдэгдэх төлөвтэй.
Эх үүсвэр: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-01/chile-has-so-much-solar-energy-it-s-giving-it-away-for-free

No comments:

Post a Comment