25 June 2016

The Lion City II - Majulah

Гурван жилийн хөдөлмөр, 500 өдрийн зураг авалт, 1 сая фото-зурагнаас бүрдсэн time-lapse.

1 comment: