06 April 2013

Мандтугай!

Талбай дээрх энэ бичгийн цөм мэднэ.
Харин циркийн урдхан ийм бичиг байдгийг тэр болгон мэдэхгүй.

No comments:

Post a Comment