27 March 2016

Монгол орноор

2011.04. Сэлэнгэ, Хүдэр.
2011.07. Хэнтий.
2012. Сэлэнгэ, Зүүнхараа.
2012.08. Баян-Өлгий, Сагсай.
2014.05. Дорнод, Халхгол.
2014.07. Баянхонгор, Жинст.
2013.05. Сүхбаатар, Дарьганга.
2014.04. Аглагийн хийд.
2015.06. Өвөрхангай, Бат-Өлзий.
2015.06. Өвөрхангай, Уянга. Ширээт нуур.
Энэ жилийн аялал 6-р сарын дундуур төлөвлөгдсөн байгаа.

No comments:

Post a Comment