20 March 2016

Хэвлэлийн хуудаснаа

Сонин хэвлэл гарчиглаж суухад зугаатай гарчиг таарах нь бий. Заримдаа бүх санаатайгаар ёжлоод зэргэцээ хуудсанд байрлуулсан гэлтэй:

No comments:

Post a Comment