20 March 2016

Налайх, 5-р хороо

Налайх дүүргийн 5-р хороо, хуучнаар бол "Городок"-оор өнгөрсөн 7 хоногт ороод гарсан.
Складь.
Хурлын дарга нь хоршоотой нэг өрөөнд ажилладаг гэсэн үг үү?

No comments:

Post a Comment